Slide cho các khóa training IT và lập trình

Bao gồm 118 slide bằng tiếng Việt và 2 slide bằng tiếng Nhật

Giấy phép bản quyền CC-BY-SA 4.0

Giới thiệu

Xin chào! - ようこそ!

Phản hồi và góp ý

Rất hoan nghênh góp ý của các bạn tại đây

React

~100 slides

Java

~100 slides